Saksliste årsmøte 2019

ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEEIERFORENING 2018

Sted: Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 18.04.19 kl.1700

 

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne forslag

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Løypekjøring

            c. Skilting av stier og løyper

            d. Vedlikehold veier

 

9. Valg

            Styret

            Leder

            Nestleder

            Sekretær

            Kasserer for et år

            Styremedlem ikke på valg

 

            Valgkomite

 

            Valg av 2 revisorer