ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2016

 

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 24.03.16 kl. 17.00

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjenning av sakslisten

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap 2015

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne saker

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Årsmøtet i Grøndalen fritidsområde

            c. Reguleringsplanarbeid

            e. Hytteforum i Rendalen kommune

            f. Løypekjøring

            g. Skilting av stier og løyper

9. Valg

            Styret

            Leder

            Nestleder      Ikke på valg

            Sekretær       Ikke på valg

            Kasserer       

            Styremedlem

           

            Valgkomite

 

            Valg av 2 revisorer