Styret 2018
 

Leder: Arve Bekk - mob: +47 90794988
Nestleder: Heikki Fjelldal - mob: +47 91994737 
Regnskapsfører:
Erik Marthinsen - mob: +47 91850905
Sektretær: Reidar Hansen - mob: +47 90283353
Styremedlem: Tor Brøndbo - mob: +47 90783573
Nettansvarlig: Stefan Forårveen - mob: +4741551200