Saksliste årsmøte 2019

ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEEIERFORENING 2018

Sted: Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 18.04.19 kl.1700

 

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne forslag

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Løypekjøring

            c. Skilting av stier og løyper

            d. Vedlikehold veier

 

9. Valg

            Styret

            Leder

            Nestleder

            Sekretær

            Kasserer for et år

            Styremedlem ikke på valg

 

            Valgkomite

 

            Valg av 2 revisorer

Spørreundersøkelse

Hei

Vi i hyttestyret har fått en forespørsel fra Ine Gulbæk om å være med i en hytteundersøkelse. Hun jobber på vegne av Stor-Elvdal og Rendalen kommune. Dette er helt frivillig, men hu oppfordrer hytte eiere til å delta og svare. For de som vil delta, send meg en mail så skal jeg sende over skjemaet på din epost. Legges også ut på våres Facebook side Grøndalen hytteområde - felt A,B og C

«Jeg setter stor pris på om du vil besvare vedlagte skjema. Lagre det på din pc, fyll ut og send tilbake til meg på inegul@online.no  Jeg har vært både på Julemarkedet i Åkrestrømmen og i alpinbakken i desember med skjemaet, så noen av dere kan ha fått dette tidligere. Da behøver dere ikke svare.

Jeg vil veldig gjerne ha svar innen 15. februar.

Eventuelle spørsmål vedr undersøkelsen kan rettes til meg på tlf 99 74 91 15 eller mail.

 

Ta gjerne kontakt så snart som mulig om du har lyst til å delta på et dybdeintervju i stedet, vi avtaler da et sted å møtes (hytta, hjemme eller en kafè). Det tar ca 1 time. Fint for deg som brenner inne med meninger du har om det å ha hytte her 😊 !»

 

Mvh Ine Gulbæk

Velkommen til årsmøte 2016

Skjærtorsdag klokken 17.00 er det klart for nytt årsmøte i Grøndalen Hytteeierforening.
Årsmøtet finner som vanlig sted i ved gapahukene i T-krysset mellom A og C-feltet.

 

 

ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2015

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 13.04.17 kl. 17.00

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjenning av sakslisten

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap 2015

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne saker

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Hytteforum i Rendalen kommune

            c. Løypekjøring

            d. Skilting av stier og løyper

            e. Dugnad sommeren 2017

9. Valg

            Styret                                                           

            Leder                         1 år

            Nestleder                   2 år   

            Sekretær                    2 år     

            Kasserer                    Ikke på valg  

            Styremedlem             Ikke på valg

 

            Valgkomite

            Leder                         1 år

            Medlem                      1 år    

            Medlem                      2 år

 

            Revisorer                   1 år

 

 

Her finner du årsmeldingen.

Gapahuken snudd på dugnad

Dugnadsgjengen har gjort en jobb med å flytte gapahuken ved Tobakkstjern lørdag 5. juli. På øverste bildet er de i ferd med å flytte gapahuken "sørover" så åpningen blir mer solrik. Fra venstre- Reidar Hansen, på huk- Stein Andersen- Håkon Skrokbæk og Erik Marthinsen. Bildet under: Gapahuken på plass med steiner under bunnstokker. Bålplass er tilrettelagt for lite kosebål. HUSK: Det er forbudt med åpen ild i terrenget fra 14/4 til 14/9.

Ti med på befaring av Kløftkoia

Ti personer var med på befaringen av Kløftkoia lørdag 6. juli. På styremøtet i påsken ble det redegjort for tilbudet fra Statskog til Grøndalen Hytteeierforening om åremålsleie av koia. Årsmøte vedtok at det skulle gjennomføres en bfør man tar stiilling til å leie av koia mot å sette den i stand og velikeholde den. Her er noen bilder fra Kløftkoia tatt under befaring. Fotograf er Einar Opstad.

3.jpg

Kloppa over Øvre Ørsjøbekken er på plass igjen

Under dugnaden 30 juni ble kloppa i Øvre Ørsjøbekken restuarert. Den som ble tatt to ganger av sommerflommen i fjor.

Det var også dugnad ved gapahukene, vindskier ble beiset,stener ble lagt under veggene og ny grillplass med stor strekkmetall rist. Det var Håkon Skrokbekk. Stein Andersen og Torbjørn Hornset som stod for arbeidet her. På kvelden var det en hyggelig sammenkomst med grilling og hesteskokasting. En vellykket dugnadshelg i Grøndalen. Søndag var det befaring til Kløftkoia i Nedre Ørsjøbekken av Undset og Bekk sammen med en representant fra statskog.

Sett fra venstre:Reidar Hansen- Ola Undset- Jan Haug- Torkild Rakkestad- Tor   Brøndbo- Sondre Hansen- Ola Evensen- Knut R. Skjerven. Fotograf og   medhjelper- Arve Bekk.

Sett fra venstre:Reidar Hansen- Ola Undset- Jan Haug- Torkild Rakkestad- Tor
Brøndbo- Sondre Hansen- Ola Evensen- Knut R. Skjerven. Fotograf og
medhjelper- Arve Bekk.

Flommen har tatt kloppa over Ørsjøbekken

Kloppa over Ørsjøbekken har fått en hard medfart av flomvannet. Her følger en statusrapport fra Ola Undseth.

Status klopp Ørsjøbekken:

2. juli 2011 kloppa rehabilitert på aktivitetsdagen.
2. august kloppa "tatt av sommerflommen".
6. august ny dugnad og kloppa på plass over Ørsjøbekken.
Ca. 10. september - kloppa tatt av flommen på nytt, og er berget opp på land igjen, blir liggende på land til neste sommer.
Ny lokalisering, forankring og dimensjonering osv må vurderes.

Status klopp Storbekken, mot Jotsetra:

25. juli det meste av kloppa lagt opp.
26. juli avsluttende arbeider utført, kloppa ble bra.
Pr. 19.september - ikke mottatt meldinger om at kloppa er tatt av flomvatnet