Velkommen til årsmøte 2016

Skjærtorsdag klokken 17.00 er det klart for nytt årsmøte i Grøndalen Hytteeierforening.
Årsmøtet finner som vanlig sted i ved gapahukene i T-krysset mellom A og C-feltet.

 

 

ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2015

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 13.04.17 kl. 17.00

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjenning av sakslisten

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap 2015

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne saker

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Hytteforum i Rendalen kommune

            c. Løypekjøring

            d. Skilting av stier og løyper

            e. Dugnad sommeren 2017

9. Valg

            Styret                                                           

            Leder                         1 år

            Nestleder                   2 år   

            Sekretær                    2 år     

            Kasserer                    Ikke på valg  

            Styremedlem             Ikke på valg

 

            Valgkomite

            Leder                         1 år

            Medlem                      1 år    

            Medlem                      2 år

 

            Revisorer                   1 år

 

 

Her finner du årsmeldingen.

Gapahuken snudd på dugnad

Dugnadsgjengen har gjort en jobb med å flytte gapahuken ved Tobakkstjern lørdag 5. juli. På øverste bildet er de i ferd med å flytte gapahuken "sørover" så åpningen blir mer solrik. Fra venstre- Reidar Hansen, på huk- Stein Andersen- Håkon Skrokbæk og Erik Marthinsen. Bildet under: Gapahuken på plass med steiner under bunnstokker. Bålplass er tilrettelagt for lite kosebål. HUSK: Det er forbudt med åpen ild i terrenget fra 14/4 til 14/9.

Ti med på befaring av Kløftkoia

Ti personer var med på befaringen av Kløftkoia lørdag 6. juli. På styremøtet i påsken ble det redegjort for tilbudet fra Statskog til Grøndalen Hytteeierforening om åremålsleie av koia. Årsmøte vedtok at det skulle gjennomføres en bfør man tar stiilling til å leie av koia mot å sette den i stand og velikeholde den. Her er noen bilder fra Kløftkoia tatt under befaring. Fotograf er Einar Opstad.

3.jpg

Kloppa over Øvre Ørsjøbekken er på plass igjen

Under dugnaden 30 juni ble kloppa i Øvre Ørsjøbekken restuarert. Den som ble tatt to ganger av sommerflommen i fjor.

Det var også dugnad ved gapahukene, vindskier ble beiset,stener ble lagt under veggene og ny grillplass med stor strekkmetall rist. Det var Håkon Skrokbekk. Stein Andersen og Torbjørn Hornset som stod for arbeidet her. På kvelden var det en hyggelig sammenkomst med grilling og hesteskokasting. En vellykket dugnadshelg i Grøndalen. Søndag var det befaring til Kløftkoia i Nedre Ørsjøbekken av Undset og Bekk sammen med en representant fra statskog.

Sett fra venstre:Reidar Hansen- Ola Undset- Jan Haug- Torkild Rakkestad- Tor   Brøndbo- Sondre Hansen- Ola Evensen- Knut R. Skjerven. Fotograf og   medhjelper- Arve Bekk.

Sett fra venstre:Reidar Hansen- Ola Undset- Jan Haug- Torkild Rakkestad- Tor
Brøndbo- Sondre Hansen- Ola Evensen- Knut R. Skjerven. Fotograf og
medhjelper- Arve Bekk.

Flommen har tatt kloppa over Ørsjøbekken

Kloppa over Ørsjøbekken har fått en hard medfart av flomvannet. Her følger en statusrapport fra Ola Undseth.

Status klopp Ørsjøbekken:

2. juli 2011 kloppa rehabilitert på aktivitetsdagen.
2. august kloppa "tatt av sommerflommen".
6. august ny dugnad og kloppa på plass over Ørsjøbekken.
Ca. 10. september - kloppa tatt av flommen på nytt, og er berget opp på land igjen, blir liggende på land til neste sommer.
Ny lokalisering, forankring og dimensjonering osv må vurderes.

Status klopp Storbekken, mot Jotsetra:

25. juli det meste av kloppa lagt opp.
26. juli avsluttende arbeider utført, kloppa ble bra.
Pr. 19.september - ikke mottatt meldinger om at kloppa er tatt av flomvatnet

Nyttig og hyggelig aktivitesdag

Aktivitetsdag Grøndalen, helga 2. og 3. Juli 2011

 – referent Ola U.

 

Faglig del, lørdag 2. Juli, rehabilitering av klopp over Ørsjøbekken

 

Forholdsvis bra oppmøte. 6 hytter representert – 2 fra B, 3 fra C og 1 fra A.

I tillegg 2 observatører fra Jotsetra.

Stri nordavind og noen få regndråper holdt fremdriften oppe i arbeidsstyrken.

Tekniske utfordringer løst på en grei måte underveis.

Vårflommens intensitet og omfang 2012 vil avgjøre skjebnen til den rehabiliterte kloppa.

Nå er det klart for å erobre Knappen, Ørsjøvola, Sølenstua og ellers hele Engerdalen og Sverige med utgangspunkt i Grøndalen!
 

2- og 4-beinte pårørende deltok dels på hele dugnaden, dels kom på hyggelig besøk med velsmakende lunch og oppmuntrende godord.

Dugnad avsluttet ca 14.30.

 

Sosial del, lørdag 2. Juli, ved nye gapahuker i T-krysset

 

14 personer og 4 hunder deltok på en meget trivelig kveld, avsluttet i sømmelige former ved midnatt.

Ørlite grann med duskregn, levelig med mygg og knott.

De nye gapahukene fungerte helt utmerket, og et velfortjent hav av superlativer til konstruktør og montører.

Gapahukene blir et flott samlingspunkt for hytteeierforeningen, hytteeierne, turgåere og andre besøkende.

Utover kvelden myldret det av ideer om ymse tilpasninger, bord, ildsteder, sanitærløsninger og andre  kompletteringer av gapahukene.

 

Mye god mat, godt drikke, sportslige aktiviteter og en gjennomgående trivelig stemning preget kvelden.

 

Søndag 3.juli, befaring til Jotsetra, rehabilitering av klopp over Storbekken

 

Kort befaring til Jotsetra og Storbekken med Vegard Bye.

Ca 1,5 kms gange fra Jotsetra til Storbekken og ødelagt klopp.

Materialer ligger klare til bruk.

Vurdert ulike alternativer for plassering av rehabilitert klopp, prosjektet ser rimelig kurant ut.

Avtalt dugnad med Vegard Bye i Jotsetra:

-         Mandag 25. juli kl 09.00, håper dagen passer og fristerJ

 

Ha en fortsatt fin sommer!

 

2.jpg