Hovedstyret valgt på årsmøtet år 2007

 

Arve Bekk, formann arve@sentralverkstedet.no 907 94 988

Dag Stenersen, nestformann dag.stenersen@mmbakken.no 970 77 585

Bodil Nordhagen, sekretær bodinord@online.no 936 92 595

Åse Sagløkken, kasserer aase.saglokken@frisurf.no 951 02 990

Marit Knutsen styremedlem, marit.knutsen@sparebanken-hedmark.no 915 70 365

E-post til alle i styret: styret@grondalen.info

 

 

Valgkomite for år 2007

Bjørn Øiseth

Mård Stenersen

Leif Kynsveen

 

Valgkomiteen rulleres fra år til år.

Generell info:

Nye skiløyper, se kart ved bommen.

Stiftet år 2004

 

Saksliste for årsmøtet skjærtorsdag 20/3-2008 kl. 17.00

(på A-plassen, som tidligere år)

1. Velkommen til årsmøtet v/ ledelsen.

2. Godkjenning av innkallingen.

3. Saker fra forrige årsmøte.

4. Økonomi v/ kasserer.

5. Landskapsværneområdet v/ Arne Løkås.

6. Vinter og sommeraktiviteter, løyper, stier, klopper, merking, hva blir lov?

7. Rendalen kommune inviterer alle hytteeiere til møte 18/3-08

8. Digitalt bakkenett eller parabol?

9. Vi er på nettsted, www.grondalen.info, hvordan bruke dette til felles beste?

10. Årsmøtet i Grøndalen fritidsområde den 3/4-08, saker fra oss til dette årsmøtet!

11. Valg, v/ valgkomiteen.

12. Avslutning.