Velkommen til årsmøte 2016

Skjærtorsdag klokken 17.00 er det klart for nytt årsmøte i Grøndalen Hytteeierforening.
Årsmøtet finner som vanlig sted i ved gapahukene i T-krysset mellom A og C-feltet.

 

 

ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2015

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 13.04.17 kl. 17.00

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjenning av sakslisten

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap 2015

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne saker

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Hytteforum i Rendalen kommune

            c. Løypekjøring

            d. Skilting av stier og løyper

            e. Dugnad sommeren 2017

9. Valg

            Styret                                                           

            Leder                         1 år

            Nestleder                   2 år   

            Sekretær                    2 år     

            Kasserer                    Ikke på valg  

            Styremedlem             Ikke på valg

 

            Valgkomite

            Leder                         1 år

            Medlem                      1 år    

            Medlem                      2 år

 

            Revisorer                   1 år

 

 

Her finner du årsmeldingen.