Ti med på befaring av Kløftkoia

Ti personer var med på befaringen av Kløftkoia lørdag 6. juli. På styremøtet i påsken ble det redegjort for tilbudet fra Statskog til Grøndalen Hytteeierforening om åremålsleie av koia. Årsmøte vedtok at det skulle gjennomføres en bfør man tar stiilling til å leie av koia mot å sette den i stand og velikeholde den. Her er noen bilder fra Kløftkoia tatt under befaring. Fotograf er Einar Opstad.

3.jpg