Planer om vindkraftverk i Rendalen

Selskapet Austri Kraft har meldt om at de utreder planer for etablering av vindkraftverk i Storfjellet i Rendalen kommune. Storfjellet ligger vest for Åkrestrømmen og vil sånn sett ikke påvirke Grøndalen. Men det ligger spredt fritidsbebyggelse i området. Det blir spennende å se kommunens hold til denne saken

.Du kan lese mer om planene her