Ny klopp over Ørsjøbekken

Nå er det mulig å passere Ørsjøbekken på folkelig vis!

 

11.jpg

Som et resultat(?) av en smule aktivitet om temaet klopper og vadesteder i Grøndalen, har det plutselig blitt mulig å komme seg tørrskodd over Ørsjøbekken uten de sedvanlige stunt. Knappen ble plutselig så mye lettere tilgjengelig – hurra!

Under en kjempefin tur langs Ørsjøbekken i midten av juli, ”snublet” jeg over denne praktfulle kloppa like nedenfor Øvre Ørsjøtjønna, hvoretter også østsida av Ørsjøbekken lekende lett lot seg innta. Byggmestrene hadde gravert inn 23.05.2009 på en av bærebjelkene, og byggverket var med andre ord allerede på plass under vår meget omtalte dugnads- og befaringstur 4. juli. 
Kloppa lot seg utmerket godt passere både av undertegnede og av formann i Hytteeierforeninga på ny ”visningstur” lørdag 8.august. Kloppa er enklest tilgjengelig ved å følge hovedveien inn mot Øvre rsjøtjern, og gå mot bekken på baksida av hytta ved tjernet, og følge bekken ned til kloppa. Etter en del research både hos Fritidsområdet ved Løkås, kjentmann Misterosen, nærmeste hytteeier samt hos grunneier Statskog, er status pr i dag at jeg fortsatt ikke aner hvem som har oppført praktverket. Noen andre som vet noe?”Alt kommer vel for en dag” heter det vel i skriften! 
Kloppa måler ca 5,20 m, bærebjelker med dim 2”X4”, og bredde rundt 60 cm. Solid fundamentert på vestsida av bekken, og ”forankret” med tau rundt et tre på østsida av bekken. Til tross for uklar opprinnelse – turgåere oppfordres til å se og nyte denne fasiliteten – på eget ansvar selvfølgelig!
Vedlagt finnes også et bilde av en annen klopp, denne gang hentet fra stien mot Sandbu, som går ut fra vannposten ved parkering helt øverst(og øst) i A-feltet og som følger skiløypetraseen, til den ”møter” turiststien som kommer fra hovedpark plassen i Gravåsen. Bærebjelkene har dim 2”X6”, og med solide tverrbord. Kloppa leder stien over en liten bekk og litt urete lende. Dette kan være en mulig modell for hytteeierforeningens ambisjon om klopper over Halvors- og Tobakksbekken. En mulig løsning er at noen bygningskyndige måler opp og beregner materialbehovet, Hytteeierforeninga betaler, og så må vi i samråd med Fritidsområdet få fraktet materialene innover med scooter i løpet av vinteren. Etter en vellykket dugnadsdag tidlig i juli kan vel klopper over disse bekkene også være på plass – med mindre ”noen” blir inspirert og effektuerer også disse prosjektene ”av eget tiltak”!! Vi setter stor pris på slik kreativitet i tur- og stinettet! God tur i høstfjellet!

 

22.jpg