Gapahuken snudd på dugnad

Dugnadsgjengen har gjort en jobb med å flytte gapahuken ved Tobakkstjern lørdag 5. juli. På øverste bildet er de i ferd med å flytte gapahuken "sørover" så åpningen blir mer solrik. Fra venstre- Reidar Hansen, på huk- Stein Andersen- Håkon Skrokbæk og Erik Marthinsen. Bildet under: Gapahuken på plass med steiner under bunnstokker. Bålplass er tilrettelagt for lite kosebål. HUSK: Det er forbudt med åpen ild i terrenget fra 14/4 til 14/9.