Sakliste for årsmøtet skjærtorsdag 21/4-2011, 17.00.

(På  A-plassen som tidligere år)

 

1.             Velkommen ved leder

 

2.             Godkjenning av innkalling

 

3.             Klopp over Ørsjøbekken v/ Ola Undset

 

4.             Klopp over Storbekken på stien mot Jota fra B-feltet/Gravåsen. Her vil vi

samarbeide med folk fra Jotsetra. Ved O. Undset

 

5.             Gapahuk med bålplass ved T-krysset. Priser er innhentet, ca. kr. 30.000,- pr. stk inkludert frakt og oppsetting. En gapahuk vil romme ca. 15/20 personer. Styret har i møte 23/3-11 forslag til årsmøtet om at det settes opp to-2- gapahuker; - vi sparer da felleskostnader(kjøring) på kr. 6500,- ved at det eventuelt settes opp en gapahuk senere. Ved leder

 

6.             Økonomi, fastsettelse av medlemskontingent. Ved kasseer.

 

7.             Endring av løypenettet for år 2011. Ved leder

 

8.             Skilting av stier/løyper. Samarbeid med Turforeningen i Rendalen.

 

9.             Sølen landskapsvernområde er vedtatt. Grøndalen Hyttefelt ligger utenfor

området.


10.       Forslag fra Utmarksforeningen til nytt hyttefelt innenfor A og C feltet.


11.       Saker fra forrige årsmøte.
    a.     Strøm i området
    b.     Vannpost nederst i B feltet
    c.     Kjøp av hyttetomt
    d.     Klopp nede i Ørsjøbekken (før Neder Ørsjøtjern)


 12.      Årsmøtet i Grøndalen Utmarksforening på settefiskanlegget den 5/4-2011.


13.       Bruk av nettstedet vårt,
www.grondalen.info

                       
14.       Valg ved valgkomiteens leder, Odd Kartomten


15.       Rullering av valgkomiteen, valg av nytt medlem.


16.       Avslutning.

                        Vel møtt, ta med naboen også!                                                          Styret